Wszystkie systemy Comarch ERP oferują pełną obsługę (czyli generowanie, sprawdzenie i wysyłkę) Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz nowego JPK_V7.

Nowy JPK VAT

Nowe struktury JPK_V7 umożliwią podatnikom jednoczesne złożenie części deklaratywnej (wcześniej deklaracji VAT-7) oraz części ewidencyjnej (wcześniej JPK_VAT) w jednym pliku:

JPK_V7(M) będzie służyć do miesięcznej ewidencji dokumentów VAT oraz rozliczania podatku VAT za okresy miesięczne
JPK_V7(K) będzie służyć do również do miesięcznej ewidencji dokumentów VAT lecz w tym przypadku rozliczenie VAT odbędzie się co kwartał

 

Oznaczanie grup towarowych (GTU)

Wprowadzenie nowej struktury JPK ma być uproszczeniem dla przedsiębiorców. Jednak nowa struktura wiąże się także ze zmianami takimi jak obowiązek stosowania grup towarowych dla faktur sprzedażowych. Choć pierwsza wysyłka nowego pliku JPK odbędzie się końcem listopada to już od 1. października wprowadzane dokumenty powinny być właściwie ocechowane aby generowane pliki JPK_V7 miały komplet danych. Wśród grup wymieniono czynności najbardziej narażone na nadużycia podatkowe.

Kody w strukturze JPK V7

Nowe wymagane informacje dotyczące grup towarowych i usług oznaczono symbolem GTU wraz z numerem od 1 do 13. Obowiązek oznaczania kodów GTU będzie dotyczył sprzedaży mającej miejsce po 30 września 2020 r. Innymi wymaganymi informacjami które muszą się znaleźć w pliku JPK są kod kraju kontrahenta, procedura sprzedaży i zakupy oraz typ dokumentu.