Wybierz swój podpis

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579) dane w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.

 

 

Zastosowania

Najpopularniejsze zastosowania podpisu kwalifikowanego EuroCert:
  1. Składanie e-deklaracji podatkowych do Urzędów Skarbowych,
  2. Kontakty drogą elektroniczną z ZUS (program Płatnik),
  3. Podpisywanie JPK – jednolitego pliku kontrolnego,
  4. Komunikacja w obrębie platformy ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej),
  5. Udział w aukcjach i przetargach elektronicznych,
  6. Zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej
 

 

 

Eurocert Token
PLN 260,00
netto
Certyfikat Kwalifikowany EuroCert
Karta kryptograficzna (wbudowana)
Czytnik Gemalto IDBridge K30
Oprogramowanie do składania elektronicznego podpisu
Kontakt
Eurocert Mikroczytnik
PLN 280,00
netto
Certyfikat Kwalifikowany EuroCert
Karta kryptograficzna (wielkości karty SIM)
Czytnik kart OMNIKEY 6121 USB
Oprogramowanie do składania elektronicznego podpisu
Kontakt
Eurocert Classic
PLN 260,00
netto
Certyfikat Kwalifikowany EuroCert
Karta kryptograficzna (wielkości kart bankomatowej)
Czytnik Gemalto IDBridge CT30
Oprogramowanie do składania elektronicznego podpisu
Kontakt
Eurocert Mini
PLN 215,00
netto
Certyfikat Kwalifikowany EuroCert
Karta kryptograficzna (wielkości kart bankomatowej)
Oprogramowanie do składania elektronicznego podpisu
Zestaw nie zawiera czytnika!
Kontakt