Szanowni Państwo,
 

Z przyjemnością informujemy, o nowym narzędziu Comarch e-Sprawozdania, które umożliwia przygotowanie i wysłanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, czyli w formie pliku XML.

 

Niewątpliwą zaletą aplikacji jest to, iż może ona działać niezależnie i z dowolnym systemem ERP, gdyż możliwe jest ręczne wprowadzanie danych.

W tej wersji aplikacji możliwe jest składanie sprawozdań na wzorach przewidywanych dla dużych i małych jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń, czyli zgodnie z załącznikami nr 1 oraz nr 5 Ustawy o Rachunkowości.


Aplikacja umożliwia utworzenie pełnego sprawozdania finansowego

składającego się z:

 
 
 

wprowadzenia do sprawozdania finansowego

 
 

bilansu

 
 

rachunku zysków i strat (w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym)

 
 

zestawienie zmian w kapitale własnym

 
 

rachunku przepływów pieniężnych (w wariancie pośrednim lub bezpośrednim)

 
 

ustrukturyzowanej kalkulacji podatku dochodowego

 
 

pozostałych not i objaśnień

 
   

Aplikacja Comarch e-Sprawozdania będzie płatna wg cennika, jak poniżej:

Cennik Comarch

e-Sprawozdania*

Stacjonarnie

W chmurze

(miesięczna opłata abonamentowa)

Comarch ERP Optima650 zł40 zł
Comarch ERP Optima BR950 zł60 zł
Comarch ERP Altum i XL1500 zł75 zł
Comarch e-Sprawozdania (standalone)1500 zł-

*ceny netto za licencję serwerową

Do firm korzystających z innych rozwiązań ERP adresujemy wersję „standalone”, która działa jako samodzielna aplikacja.

Jednocześnie informujemy iż w najbliższym czasie aplikacja będzie systematycznie wzbogacona o nowe funkcjonalności, w tym m.in. o:

 

kolejne wzory sprawozdań finansowych (dla jednostek mikro oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych)

 
 

zarządzanie podpisami pod sprawozdaniem,

 
 

możliwość budowy sprawozdania finansowego w oparciu o rok poprzedni