Ministerstwo Finansów konsekwentnie uszczelnia „odpływ” podatku VAT z budżetu państwa i nakłada surowe kary na nieuczciwych przedsiębiorców, którzy dopuszczają się wykroczeń finansowych. Problem w tym, że każda firma może nieświadomie paść ofiarą nielegalnych praktyk swoich kontrahentów. Jak w takim razie zabezpieczyć się przed uczestnictwem w oszustwie podatkowym?

Portal Podatkowy przygotowany przez Ministerstwo Finansów oraz informatyczne systemy księgowe ułatwią ochronę przed udziałem w przestępstwie podatkowym i pomogą zweryfikować, czy kontrahent ma status czynnego podatnika VAT, a transakcje z nim nie niosą ryzyka nałożenia przez urząd skarbowy kary finansowej. Systemy Comarch ERP już mają funkcjonalność kontrolującą, czy podmiot jest czynnym podatnikiem VAT.

Uwaga na słupy podatkowe! Sprawdzisz je w internecie

Ministerstwo Finansów uruchomiło Portal Podatkowy (https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/), na którym przedsiębiorcy mogą wzajemnie sprawdzać swoje podstawowe dane w rejestrze VAT. Wystarczy wpisać numer NIP, a system od razu podpowie, czy firma, z którą planujemy przeprowadzić transakcję nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT, jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny bądź jest zarejestrowana jako podatnik VAT zwolniony. Portal ten ze wszystkimi jego funkcjonalności jest również dostępny na urządzeniach mobilnych, dzięki czemu potencjalnego kontrahenta można zweryfikować z każdego miejsca.

W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych kontrahenta można sprawdzić w bazie VIES, którą udostępniła Komisja Europejska (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=pl) . Znajdują się w niej firmy zarejestrowane jako podatnik VAT-UE.

Innym dowodem na to, że kontrahent jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, jest zaświadczenie z urzędu skarbowego. Taką informację można również uzyskać telefonicznie.

Magiczny guzik w systemach ERP

W trakcie edytowania lub dodawania kontrahenta, użytkownicy systemów Comarch ERP mogą uruchomić funkcję sprawdzającą status podatnika w VAT, za pomocą której zostanie zweryfikowany NIP kontrahenta. Informacje o statusie podatnika są pobierane z ministerialnego Portalu Podatkowego oraz bazy VIES, w zależności od typu transakcji biznesowej.

System automatycznie zapisuje informację, że w dniu operacji handlowej, kontrahent był zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, co może się okazać użyteczne w przypadku kontroli urzędu skarbowego. Taką informację, opatrzoną datą weryfikacji, można również wydrukować i przechowywać w dokumentach biurowych.

Kara za nieuwagę

Przedsiębiorstwa, które przeprowadzą transakcje z kontrahentem niezarejestrowanym jako czynny podatnik VAT, mogą zostać podejrzane o udział w procederze, mającym na celu wyłudzenie VAT. Jednym słowem każdy może ponieść konsekwencje współpracy z nieuczciwym kontrahentem. Organy podatkowe mogą zakwestionować prawo do odliczenia podatku VAT w przypadku zakupów od kontrahenta niezarejestrowanego jako podatnik VAT. Wówczas nabywcy grozi nawet 100-procentowa sankcja z tytułu nieuprawnionego zawyżenia podatku do odliczenia. Przedsiębiorcy dla zapewnienia sobie bezpieczeństwa powinni weryfikować status swoich kontrahentów.